Quai đeo ví dùng để móc vào ví và cầm đeo trên tay. Không có giới hạn bảng màu mà tùy theo đợt sản xuất. Đặt màu của quai bạn vui lòng note lại phía dưới khi mua hàng nha ❤