Quần Nâng Mông Dạng 2 Dây Mô tả sản phẩm Quần nâng mông Thun cotton Size: M L Price: 59.000 ...............THANK YOU ! ..............