E này đang làm mưa gió trên TT Móc treo thần thánh chịu lực đến 10kg. E về bán vui tiện dùng luôn lại shop