T đều 3 đầu dây đều là dây lớn 10mm nối nhanh Dùng để ráp máy bộ lớn 20 lít / giờ trở lên Chia đường nước thành 3 ngả Tiện lợi chỉ cần nhấn dây là xong Áp lực chịu là 27,6kg Linh kiện máy lọc RO tinh khiết ráp máy 50l