Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày ⭐Daisuke⭐ ——Tập trung vào các sản phẩm cao cấp