P/s:Do tất có rất nhiều mẫu 1 link sản phẩm không cài được hết phân loại. Để tiện cho các mẹ đặt đúng mẫu ưa thích nhanh chóng chính xác không cần inbox shop đăng thêm link số 2 này để cài cho đủ mẫu các mẹ nha.