co T 702 nối nhanh co T chia nước 3 đầu dây 6mm nối nhanh đơn vị tính: cái màu sắc : màu trắng *******************************************