Tấm này dùng để cố định các tấm pin 32650 lại với nhau và kết hợp dùng với tấm nối pin bằng kẽm Tấm kẽm dùng để kết nối pin lithium 32650 số lượng đóng gói 1 pcs #thanhkem #dâydẫnđiện #PIN #32650