Công tơ điện tử có thể theo dõi được 6 thông số về điện: - Công suất (max 22,000 W) - Số điện (max 99999 KWh, lưu cả khi bị mất điện) - Cường độ dòng điện (max 100A) - Hiệu điện thế (110-250V) - Hệ số công suất - Tần số Lắp đặt dễ dàng, không cần phải đấu cả dây điện to vào mà chỉ cần luồn dây nóng qua cục cảm biến. Hướng dẫn sử dụng nút bấm: - Bấm 1 lần để tắt hoặc bật đèn đền - Bấm và giữ 5 giây để reset về 0 Lưu ý: +Sau khi lắp đặt mà chỉ số công suất và công suất tiêu thụ không hiện thì là do đấu nhầm chiều cục từ = > Chỉ cần đảo lại chiều cục từ hoặc đổi vị trí của dây đỏ và đen của cục từ là được +Ký hiệu L (là dây nóng - dây lửa), N (là dây lạnh - trung tính) đây là ký hiệu tiếng anh không phải viết tắt của từ Nóng - Lạnh (SP không bao gồm hộp màu trắng bên ngoài, hộp màu trắng chỉ để minh họa cách lắp đặt)