Trâm pha lê xinh, cài được rất nhiều kiểu. Cách dùng: Cài lên tóc. Hàng luôn có sẵn tại shop nhé mọi người.