Túi hoa cúc đeo chéo ! Hàng về nhưng vội quá em chưa chụp đc mai e chụp bù ! Khách đăng tạm trước nhé ! Sỉ #25k/1 túi Túi hoa cúc đeo chéo ! Hàng về nhưng vội quá em chưa chụp đc mai e chụp bù ! Khách đăng tạm trước nhé ! Sỉ #25k/1 túi