Túi zip hologram hàng oder nước ngoài nên có thể hơi lâu thời gian oder khoảng 1 tuần hoac có khi lâu hơi do đó các bạn cân nhắc khi đặt