Van xả tay nối nhanh hai đầu dây 6 Màu sắc : trắng xanh Dùng làm van súc xả màng bán tự động Hoặc cũng có thể làm van khoá nước