Vòng: dây dù Mặt vòng: nhựa ✔️Size vòng: có thể điều chỉnh Mặt vòng kích thước 6cm